Tue, 30 May 2023 03:09:28 +0800 https://www.cens.com ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN) Product List ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN) https://www.cens.com ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN) www.CENS.com Fri, 16 Oct 2015 16:38:45 +0800 Wall Lamps 5136-1W-BK 5136-1W-BK
Model: 5136-1W-BK
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161468.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:40:57 +0800 Wall Lamps 5307-2W 5307-2W
Model: 5307-2W
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161476.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:41:14 +0800 Wall Lamps 5308-£p90-1W-SN 5308-£p90-1W-SN
Model: 5308-£p90-1W-SN
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161477.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:42:53 +0800 Wall Lamps 5312-£p108-2W(LED)-SN 5312-£p108-2W(LED)-SN
Model: 5312-£p108-2W(LED)-SN
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161483.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:44:33 +0800 Pendant Lights Pendant Lights Pendant Lights
Model: Pendant Lights
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161487.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 20 Oct 2017 15:01:04 +0800 Garden Lamps Garden Lamps Garden Lamps
Model: 5342-2
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161467.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:47:03 +0800 Garden Lamps 5306-1L-H35-SN 5306-1L-H35-SN
Model: 5306-1L-H35-SN
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161488.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:47:51 +0800 Garden Lamps 5307-1L-H35-SN 5307-1L-H35-SN
Model: 5307-1L-H35-SN
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161491.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:37:30 +0800 Ceiling Mounts 3462-3HC 3462-3HC
Model: 3462-3HC
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161465.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)
Fri, 16 Oct 2015 16:37:07 +0800 Ceiling Mounts 3462-3+1HC 3462-3+1HC
Model: 3462-3+1HC
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_161464.html ZHONGSHAN KAI JIA LIGHTING CO., LTD. (TAIWAN)