Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 https://www.cens.com ZHE THAI MACHINERY CO., LTD. Product List ZHE THAI MACHINERY CO., LTD. https://www.cens.com ZHE THAI MACHINERY CO., LTD. www.CENS.com Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Valve Parts 3 Way Ball 3 Way Ball
Model: 3 Way Ball
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181157.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Valve Parts STEM STEM
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181158.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Valve Parts Veale Parts-Gland Veale Parts-Gland
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181159.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Valve Parts Valve Parts Valve Parts
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181160.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Valve Parts Valve Parts - Spring Cap Valve Parts - Spring Cap
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181161.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Valve Parts Valve Parts- Handle Valve Parts- Handle
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181162.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Check Valve Check Valves Check Valves
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_182246.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:18 +0800 Check Valve CT-801Wafer Check Valve CT-801Wafer Check Valve
Model: CT-801
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181150.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:18 +0800 Check Valve ZT-802 Vertical Check Valve ZT-802 Vertical Check Valve
Model: ZT-802
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181151.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-201 Two piece Screw Body ball valve ZT-201 Two piece Screw Body ball valve
Model: ZT-201
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181140.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-231 Two peice Screw Body ball valve ZT-231 Two peice Screw Body ball valve
Model: ZT-231
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181143.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-260 Two peice Screw Body ball valve ZT-260 Two peice Screw Body ball valve
Model: ZT-260
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181144.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-201H Two peice Screw Body ball valve ZT-201H Two peice Screw Body ball valve
Model: ZH-201H
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181141.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-204 Two peice Screw Body ball valve ZT-204 Two peice Screw Body ball valve
Model: ZT-204
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181142.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-F601 Flange ball Valve ZT-F601 Flange ball Valve
Model: ZT-F601
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181152.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-F602Flange ball Valve ZT-F602Flange ball Valve
Model: ZT-F602
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181153.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:48 +0800 Two piece Screw Body ball valve ZT-F603A Flange ball Valve ZT-F603A Flange ball Valve
Model: ZT-F603A
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181154.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Tue, 16 Aug 2022 02:07:21 +0800 Three Piece Screw Body ball valve Three Piece Ball Valves Sanitary Ball Valves Three Piece Ball Valves Sanitary Ball Valves
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_182245.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:09 +0800 Three Piece Screw Body ball valve ZT-301 Three peice Screw Body ball valves ZT-301 Three peice Screw Body ball valves
Model: ZT-301
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181145.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:09 +0800 Three Piece Screw Body ball valve ZT-306Three peice ball valve ZT-306Three peice ball valve
Model: ZT-306
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181148.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:09 +0800 Three Piece Screw Body ball valve ZT-302 Three peice Screw Body ball valve ZT-302 Three peice Screw Body ball valve
Model: ZT-302
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181146.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:09 +0800 Three Piece Screw Body ball valve ZT-303 Three piece Ball Valve ZT-303 Three piece Ball Valve
Model: ZT-303
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181147.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:28:09 +0800 Three Piece Screw Body ball valve ZT-306TCThree peice ball valve ZT-306TCThree peice ball valve
Model: ZT-306TC
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181149.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:25 +0800 Ball Valve ZT-101 One Piece Economy Ball Valves ZT-101 One Piece Economy Ball Valves
Model: ZT-101
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181135.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:25 +0800 Ball Valve ZT-102 One Piece Economy Ball Valves ZT-102 One Piece Economy Ball Valves
Model: ZT-102
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181136.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:25 +0800 Ball Valve ZT-109 One Piece Hexagon Ball Valve ZT-109 One Piece Hexagon Ball Valve
Model: ZT-109
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181139.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:27:25 +0800 Ball Valve ZT-105 Ball Valve ZT-105 Ball Valve
Model: ZT-105
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181138.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 30 Aug 2021 17:22:58 +0800 Ball Valve ZT-104 Ball Valves ZT-104 Ball Valves
Model: ZT-104
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181137.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:29:28 +0800 Needle Valve ZT-NF6000 Needle Valve ZT-NF6000 Needle Valve
Model: ZT-NF6000
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181155.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.
Mon, 7 Dec 2020 11:29:55 +0800 Needle Valve ZT-NT6000 Needle Valve ZT-NT6000 Needle Valve
Model: ZT-NT6000
read more]]>
https://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_181156.html ZHE THAI MACHINERY CO., LTD.